Medicínske laboratóriá
pomáhajú zachraňovať životy,
hľadajú správnu diagnózu
a šetria peniaze

Novinky

Všetky novinky

Takmer pri všetkých ochoreniach

Laboratórna diagnostika je nezastupiteľným medicínskym odborom pri prevencii, diagnostike, kontrole liečby ochorení a pri kontrole zdravotného stavu chronicky chorých pacientov. Až 70 % informácií, potrebných na správne stanovenie diagnózy, pochádza práve z laboratórnej alebo zobrazovacej diagnostiky.

Ako fungujú laboratóriá

Kvalitná a včasná laboratórna diagnostika je nezastupiteľná pri:

  • prevencii
  • určení správnej diagnózy
  • sledovaní účinnosti zvolenej liečby
  • kontrole zdravotného stavu pacientov, najmä s chronickými ochoreniami

Laboratórna diagnostika na Slovensku

Laboratórna diagnostika na Slovensku je dnes sústredená do veľkých laboratórnych celkov – centrálnych laboratórií. Tie sú schopné zabezpečiť najmodernejšiu diagnostiku s vysokou presnosťou a rýchlosťou stanovenia výsledkov. Laboratórne komplexy poskytujú pacientom aj vysokošpecializované vyšetrenia, ktoré v malých laboratóriách nie sú dostupné.

Ako funguje laboratórna diagnostika

Prínosy laboratórnej diagnostiky

Laboratóriá pomáhajú pacientom, lekárom aj zdravotníckemu systému.

heart

Lepšia prevencia, správna diagnóza, efektívnejšia liečba

Laboratórna diagnostika je oblasť, v ktorej sa stretávajú najnovšie poznatky zo všetkých medicínskych odborov. Zároveň je považovaná za najdynamickejšie sa rozvíjajúci odbor, pretože využíva najnovšie poznatky z oblasti vedy a výskumu a vo veľmi krátkom čase ich dokáže prenášať do praxe, aby boli dostupné všetkým pacientom. V centrálnych laboratóriách pracujú odbo rníci na rôzne oblasti medicíny, ktorí denne pomáhajú zlepšovať prevenciu, určiť rýchlo a kvalitne diagnózu či hľadať efektívnu a optimálnu liečbu. Najrýchlejšie sa v rámci laboratórnej diagnostiky rozvíja genetika. Za posledných 20 rokov sa stala jasným lídrom v prinášaní nových diagnostických postupov do klinickej medicíny. Vďaka tomu je dnes možné odhaliť podstatu mnohých ochorení, monitorovať priebeh terapie na molekulovej úrovni a nastaviť pacientom cielenú liečbu.

clock

Rýchla diagnostika vďaka dokonalej logistike

Veľké siete laboratórií majú vynikajúce profesionálne zázemie a prepracovanú logistiku. Vďaka moderným technológiám dokážu urobiť aj veľmi špecifické vyšetrenia v krátkom čase. Lekár tak rýchlo dostane potrebné výsledky a pacient cielenú liečbu.

chemistry

Unikátne vyšetrenia na Slovensku

Úzke prepojenie s vedou a výskumom umožňuje laboratóriám zavádzať do praxe stále nové a presnejšie vyšetrenia. Na Slovensku sú vďaka tomu dnes dostupné okrem rutinných analýz aj veľmi špecifické vyšetrenia potvrdzujúce raritné ochorenia. Tie najmodernejšie vyšetrenia nevyžadujú napríklad invazívne zásahy do organizmu, ale dajú sa vyšetriť z krvi pacienta. Odber biologického materiálu teda nezaťažuje zdravotný stav pacienta.

money

Úspora peňazí

Áno, aj tých vašich. Väčšina vyšetrení je hradených z verejného zdravotného poistenia. Čím efektívnejšie prebehnú, tým viac usporia všetci obyvatelia Slovenska. Veľké laboratóriá môžu naplno využívať kapacity prístrojov a držať tak dlhodobo ceny za vyšetrenia na minimálnej možnej úrovni. Navyše, čím skôr sa ochorenie zachytí, tým je šanca na jeho úspešnú a čo najmenej nákladnú liečbu vyššia.

Prínosy systému

Keď ide o život

Laboratórna diagnostika zachraňuje životy. Aj v týchto prípadoch:

Vybrané diagnózy

Novinky

Všetky novinky