Akútna leukémia

Podozrivé modriny, časté krvácanie z nosa a ďasien, ale aj nešpecifické príznaky chrípky ako únava, slabosť, zvýšená teplota. Leukémia vo všeobecnosti vzniká ako dôsledok narušenia kontrolných mechanizmov organizmu. Dochádza k produkcii neplnohodnotných krvných buniek, ktoré neumožňujú fyziologické fungovanie organizmu. Rozlišujeme viacero druhov leukémií. Poznáme chronické leukémie s miernym priebehom a akútne, pre ktoré je typický agresívny vývoj ochorenia. Do druhej kategórie patrí aj akútna myeloidná leukémia (AML). Z názvu vyplýva, že postihuje myeloidné bunky. U pacientov, ktorí nie sú na toto ochorenie liečení, postupuje ochorenie veľmi agresívne a má fatálne následky. V dnešnej dobe už však existuje niekoľko druhov vyšetrení, pomocou ktorých vedia laboratórni pracovníci včas a presne odhaliť aj takúto patológiu.

Typ diagnostiky:

AML plex s využitím fragmentačnej analýzy, sledovanie prítomnosti a množstva fúznych génov

Vzorka:

periférna krv, kostná dreň

Ako to funguje:

Pomocou analýzy AML plex je možné zistiť prítomnosť fúznych génov charakteristických pre AML. Pri pozitívnom výsledku sa pomocou kvantitatívnych metód zisťuje aj ich relatívne množstvo v organizme pacienta. To má význam najmä pri sledovaní liečebnej odpovede a včasnom odhalení relapsu ochorenia.

Novinky

Všetky novinky