Alergie – komponentová diagnostika

Najnovšie diagnostické metódy pomáhajú pri určení zdrojov alergických reakcií, ktoré môžu vyvolať anafylaxiu a v najhoršom prípade aj ohroziť život pacienta. V minulosti boli testy veľmi orientačné a nerátali s tým, že každý alergén je komplexom veľkého množstva proteínov a alergia či intolerancia môže byť spôsobená len niektorými z nich. Dnes máme k dispozícii komponentovú diagnostiku, ktorá môže pomôcť pri diagnostike zložitých diagnóz, pri ktorých existuje rozpor medzi výskytom príznakov, anamnézou, výsledkami a nedostatočnou reakciou na liečbu. Komponentová diagnostika dokáže pomôcť pacientom, ktorým hrozí vážne riziko ohrozenia života, ale aj tým, ktorým alergia výrazne znižuje jeho kvalitu.

Typ diagnostiky:

in vitro test ImmunoCAP ISAC vo forme biočipu alebo stanovenie samostatných komponentov

Vzorka:

krvné sérum

Ako to funguje:

Biočip umožňuje súčasné meranie špecifických protilátok na veľké množstvo alergénových komponentov (viac ako 100) v jednom teste. Vďaka svojej citlivosti dokáže tento test veľmi presne odhaliť skutočnú príčinu alergií, odhaliť riziko vážnych reakcií v súvislosti s potravinami, identifikovať príčiny zlyhávajúcej liečby pacienta a pomôcť ju správne nastaviť.

Novinky

Všetky novinky