Zobraziť všetky novinky

Udalosť, na ktorú sme sa pripravovali s mimoriadnou pozornosťou, bola pre laboratóriá MEDIREX GROUP výnimočná. Fórum OECD sa konalo v dňoch 20. až 21. mája 2019 a zástupcovia našich laboratórií naň vycestovali spoločne s reprezentantmi vedeckej časti. Tento rok bol navyše špecifický tým, že Slovensko sa  prvýkrát v histórii stalo predsedníckou krajinou ministerskému zasadnutiu Rady OECD.

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) spája čelných predstaviteľov 37 ekonomicky najsilnejších štátov sveta s významnými firmami či organizáciami s cieľom pomôcť ich ďalšiemu rozvoju. Jednou z ústredných tém tohto ročníka fóra OECD bolo diskusné fórum : Pushing the Frontiers of Medecine (Posúvanie hraníc medicíny), a teda prínos nových diagnostických a terapeutických metód pre kvalitnejší život. Medirex, a.s., reprezentovala Slovensko ako inovatívna spoločnosť práve v oblasti diagnostiky.

Virtuálne laboratórium budilo dojem skutočného laboratória

Prostredníctvom detailne prepracovaného projektu, ktorý tvorilo niekoľko LED obrazoviek, sme znázornili, čo všetko predchádza finálnemu výsledku vyšetrenia v laboratóriu.

„Virtuálne laboratórium malo v človeku evokovať tento komplexný proces, na základe ktorého pomáhame lekárom liečiť pacientov. Ako sa dopracujeme napríklad k výsledku cholesterolu, pretože vzorku musíme najskôr pripraviť, vložiť do analyzátora, výsledok skontrolovať a až potom ho poskytnúť lekárovi. Predsa len, laboratórna diagnostika je pre väčšinu ľudí niečo tajomné, a my sme takouto prezentáciou odomkli pomyselné dvere, za ktoré by inak nemali možnosť nahliadnuť,“ vysvetlila medicínska riaditeľka laboratórií Medirex RNDr. Elena Tibenská, PhD.

Priamo na mieste mohli záujemcovia podstúpiť vybrané vyšetrenia. Jedným z nich bol test CRP, ktorý z krvi určuje prítomnosť bakteriálnej či vírusovej infekcie, a tak prináša odpoveď na to, či sú v liečbe pacienta potrebné antibiotiká. Z krvi sa mohli dať otestovať tiež na potravinové intolerancie, a tak sa dozvedieť, či im škodia určité potraviny. O toto vyšetrenie bol najväčší záujem. Tretím vyšetrením bolo mikrobiologické vyšetrenie odtlačkov z prsta, ktoré odhaľuje prítomnosť bežných i patologických baktérií. Týmto spôsobom sa záujemcovia mohli presvedčiť, čo sa skrýva na ich dlaniach. Vyšetriť sa nechal v našom OECD laboratóriu aj samotný generálny tajomník OECD Ángel Gurría.

V malej krajine v srdci Európy robíme veľké veci

Chceme, aby ostatné štáty o nás viac vedeli. Máme viaceré testy, ktoré sú unikátne, a teda potenciálne atraktívne pre pacientov v ďalších krajinách. Našou pridanou hodnotou je tiež výrazná podpora vedy a výskumnej sféry,“ uviedol na margo vystúpenia na fóre OECD generálny manažér MEDIREX GROUP MUDr. Radoslav Bardún.

Veda a výskum k nám neodmysliteľne patria, a preto sme boli pripravení zapojiť sa aj do globálnych diskusií o tzv. personalizovanej medicíne, ktorá prináša nádej mnohým onkologickým pacientom. Ide o celosvetový fenomén. Molekulárni biológovia RNDr. Tomáš Szemes, PhD., a RNDr. Gabriel Minárik, PhD., upriamili pozornosť na výhody tejto novodobej medicíny, ktorá je „šitá na mieru“ konkrétneho pacienta. Nielenže umožňuje neinvazívne odhalenie závažných chorôb, ale i cielenú liečbu ochorenia v presných dávkach len vďaka vyšetreniu z krvi. Vedci nevynechali ani témy súvisiace s problematikou etických aspektov spojených s genomickými analýzami.   

Záujem vzbudil takisto interaktívny workshop. MUDr. Pavol Janega, PhD., a MVDr. Juraj Kulčár, MBA,  poukázali na to, aké sú v dnešnej digitálnej dobe dôležité presné informácie, ktoré zásadne ovplyvňujú kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zdôraznili potrebu vzdelávať pacientov, aby poznali svoju úlohu v prevencii, vďaka ktorej môžu predísť ochoreniam. Bez precízneho skríningu odkrývajúceho aj najmenšie chorobné zmeny, by to však nešlo.   

Pozitívnu spätnú väzbu za prezentáciu o tom, ako fungujú laboratóriá budúcnosti, pričom toto spojenie sa spája práve s laboratóriami Medirex, získal riaditeľ laboratórnej divízie Ing. Jozef Gavlas, MSc. Názorne priblížil detailne premyslený systém organizácie práce, ktorý umožňuje pod jednou strechou vyšetrovať vzorky všetkých laboratórnych disciplín.

V inováciách sme na špici pomyselnej pyramídy

Vyšetrovanie veľkého množstva vzoriek a tiež kvalitný výskum sa nezaobídu bez špičkovej techniky. Spomínané virtuálne laboratórium, v ktorom sme ukázali nielen takmer 80 m dlhú automatickú linku či moderné analyzátory, pritiahlo zrak prítomných. V ňom sme pútavo zobrazili, ako denne analyzujeme tisíce vzoriek krvi, tkanív a iného biologického materiálu.

Práve imunológia a genetika sú medicínske odbory, ktoré dnes zažívajú výrazný rozmach, a to je zreteľné i u nás. Naši skúsení odborníci dokážu poskytnúť rýchlu a presnú diagnostiku, a to dokonca aj v prípade ojedinelých ochorení. Lekári tak môžu pacientom včas nasadiť účinnú liečbu, monitorovať, ako zaberá a podľa potreby upravovať dávky liekov.

Za jedným stolom s významnými osobnosťami

Prejavom uznania našej práce bolo pozvanie na večeru s generálnym tajomníkom OECD Ángelom Gurríom, na ktorej sa zúčastnil tiež budúci guvernér NBS Peter Kažimír. „Á. Gurría veľmi ocenil, že sme poskytovali vyšetrenia priamo na mieste, celkovo ho oslovila naša laboratórna diagnostika, vyzdvihol jej prínos a naše partnerstvo pre fórum OECD. Zoznámili sme sa s množstvom ľudí a získali sme  napríklad nové kontakty na relevantných potencionálnych partnerov na spoluprácu v Uzbekistane,“ poznamenal R. Bardún. Na ministerskej večeri, ktorú organizoval slovenský premiér Peter Pellegrini nás reprezentoval J. Gavlas, ktorý tak mal jedinečnú príležitosť diskutovať o prínosoch laboratórnej diagnostiky nielen so slovenskými premiérom, ale i so zástupcami vlád jednotlivých členských krajín OECD.          

Budúcnosť prinesie ďalšie výzvy

V inováciách budeme pokračovať, napokon, technologický vývoj ani nie je možné zastaviť. Hoci manuálne procesy v laboratóriách je možné ešte viac automatizovať, bez vzdelaných a digitálne zručných ľudí to nepôjde. Už teraz však k nesporným benefitom sofistikovaných prístrojov patrí, že  ľudia sa môžu viac venovať odbornej práci, teda vyhodnocovaniu výsledkov a mať dostatok priestoru na raritných pacientov. Navyše, v našej vedeckovýskumnej základni intenzívne pracujeme na ďalších testoch s cieľom neustále zvyšovať úroveň laboratórnej diagnostiky.

 

Novinky

Všetky novinky