Výsledky laboratórnych vyšetrení vo výraznej miere pomáhajú lekárovi určiť správnu diagnózu pacienta.

1. Prevencia

Úlohou prevencie je sledovať také symptómy, ktoré by mohli signalizovať vznik určitého ochorenia. Lekár žiada v rámci prevencie pre svojich pacientov v laboratóriách vyšetrenia, ktoré potvrdia alebo vyvrátia podozrenie na vznik vybraných ochorení.

LBC CYTOLÓGIA – inovatívny skríning RAKOVINY KRČKA MATERNICE

Cytológia je jedným z kľúčových preventívnych vyšetrení v záchyte rakoviny krčka maternice a jej predrakovinových štádií. Rakovina krčka maternice je po rakovine prsníka druhým najčastejším ochorením u žien a treťou najčastejšou príčinou ich úmrtia na svete. Včasný záchyt raných štádií onkologického ochorenia dáva pritom takmer 100 % šancu na úspešnú liečbu. Pri klasickej cytológii sa môžu na sklíčko dostať pri odbere aj zápalové elementy, krv, hlien, ktoré výrazne sťažujú diagnostiku v laboratóriu. Liquid-Based cytológia (LBC) minimalizuje nedokonalosti „klasickej“ cytológie, keďže sa odobraté bunky uložia v nádobke so špeciálnym roztokom. Z tohto roztoku sa v špeciálnom prístroji v laboratóriu bunky krčka maternice oddelia od nežiaducich elementov a rozprestrú sa v jednej vrstve na sklíčko, ktoré následne skúma odborník. LBC navyše umožňuje vyšetriť z tej istej vzorky aj ďalšie parametre (HPV infekcia, neisserie, urea plazmy) a takisto aj biomarkery, ktoré v prípade pozitivity vedia predpovedať väčšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny. Liquid-Based cytológia umožnila zautomatizovať proces diagnostiky zavedením počítačom riadeného automatického mikroskopu, ktorý pracuje nepretržite 24 hodín denne a výrazne pomáha v práci skrínerom v laboratóriu. Zvyšuje pravdepodobnosť záchytu takých zmien v bunkách, ktoré by mohli ľudskému oku uniknúť.

Krvné zrazeniny a trombózy

Tvorbe krvných zrazenín v žilovom systéme zabraňujú lieky na riedenie krvi (napr. warfarín). Takýto liek sa užíva na prevenciu a liečbu hlbokej žilovej trombózy dolných končatín, pľúcnej embólie, na prevenciu vzniku krvných zrazenín v cievach mozgu a srdca u pacientov s fibriláciou predsiení srdcovými arytmiami, po náhrade srdcovej chlopne, po prekonanom srdcovom infarkte. Dávku a dĺžku liečby určuje lekár na základe diagnózy (nie je zriedkavá ani doživotná liečba). Účinok takéhoto liečiva pravidelne monitorujú v laboratóriách základným koagulačným testom: INR (Quickov test, protrombínový čas). Želaný terapeutickú účinok má hodnotu INR: 2,0 – 3,0. Ak by klesla pod 2,0, liečba by bola neúčinná a hrozilo by riziko opätovného vzniku krvnej zrazeniny. Pri prekročení hodnoty INR nad 3,5 existuje riziko krvácavých komplikácií. Účinok liečby ovplyvňuje množstvo vitamínu K v strave (listová zelenina, kapusta, brokolica, kel). Zvýšený prísun vitamínu K účinok liečby znižuje. U dlhodobo a ťažko nastaviteľných pacientov s kolísavým INR sa realizujú aj genetické vyšetrenia, pretože účinok takejto liečby vo významnej miere ovplyvňuje aj zámena nukleotidov v dvoch  génoch (CYP2C9 a VKORC1). Obe zámeny sú spojené s potrebou znižovania dávky liečiva a so zvýšeným rizikom krvácania.

2. Diagnostika

Výsledky laboratórnych vyšetrení lekárovi vo výraznej miere pomáhajú určiť správnu diagnózu pacienta.

Nepravá alergia – vyšetrenie nonIgE potravinových reakcií

Zatiaľ čo téma IgE sprostredkovaných alergií na potraviny („pravá alergia“) je odborne veľmi dobre spracovaná a plne akceptovaná, téma IgG potravinových reakcií je v odborných kruhoch stále pomerne kontroverznou témou. Zákernosťou IgG reakcie na potraviny je jej oneskorenosť. Často sa prejavuje niekoľko hodín až dní, v niektorých prípadoch až týždňov, po požití problémovej potraviny, preto nemusí byť so zdravotnými problémami vôbec spájaná. Toto oneskorenie je spôsobené aj tým, že IgG potravinová alergia je charakterizovaná slabým zápalom, ktorý sa stáva symptomatickým, až keď prejde do chronického štádia. To nastáva po opakovanom dlhodobom príjme problematickej potraviny, 2 – 3-krát za týždeň. Špeciálny laboratórny test na vyšetrenie nonIgE potravinových reakcií obsahuje skupinu štyroch rôznych kombinácií najčastejších potravinových alergénov (40 – 270), ktoré umožňujú stanoviť špecifické IgG protilátky. Takýmto spôsobom v laboratóriu dokážu odhaliť príčiny zdravotných ťažkostí, s ktorými sa pacient často trápi dlhodobo – aj niekoľko mesiacov.

Autoimunitné ochorenia

Ochorenia, keď organizmus z rôznych dôvodov rozpoznáva vlastné bunky a štruktúry ako cudzie a začne voči nim produkovať protilátky, tzv. autoprotilátky, nazývame autoimunitné ochorenia. Ako cudzia môže byť takto rozpoznávaná štruktúra bunky ktoréhokoľvek orgánu ľudského tela, napríklad pohybové ústrojenstvo (reumatoidná artritída), koža (systémový lupus erythematodes, psoriáza), pečeň (autoimunitná hepatitída), štítna žľaza (Hashimotova tyreoiditída, Basedowova choroba), centrálna nervová sústava (skleróza multiplex), tenké a hrubé črevo (celiakia, ulcerózna kolitída) a mnohé iné.

Laboratórne testy hrajú v diagnostike autoimunitných ochorení nezastupiteľnú úlohu, od základných a špecializovaných biochemických a hematologických testov, cez vyšetrenie autoprotilátok, ktoré sú s ochorením asociované alebo sú priamo ich príčinou. V niektorých prípadoch môže pomôcť aj stanovenie HLA antigénov asociovaných s ochorením (HLA-B27 a Bechterevova choroba, HLA-DQ2/HLA-DQ8 a celiakia) a v niektorých prípadoch aj bioptické vyšetrenie (napr. biopsia tenkého čreva pri celiakii, biopsia kože pri lupuse, bulóznych dermatózach a pod.).

3. Liečba

Lekár dokáže vďaka kvalitnej laboratórnej diagnostike nasadiť správnu a najmä účinnú terapiu a monitorovať jej priebeh, prípadne remisie hlavne nádorových ochorení (leukémie a pod.)

Reprodukčná imunológia – keď sa prírode nedarí

Narastajúci počet párov s problémami v oblasti reprodukcie v posledných rokoch viditeľne posúvajú odbor reprodukčnej imunológie vpred. Pretože ide o veľmi špecifickú oblasť imunológie, nevyhnutná je úzka spolupráca laboratória so skúseným lekárom imunológom v tejto oblasti a tých je na Slovensku veľmi málo. Po možných imunologických príčinách porúch plodnosti je potrebné pátrať po vylúčení iných možných faktorov. Môžu byť anatomické, genetické, hormonálne (najmä hyperprolaktinémia či hyposekrécia pohlavných hormónov a gonadotropínov) a infekčné (zápaly v urogenitálnej oblasti). V rámci reprodukčnej imunológie existuje veľké množstvo vyšetrovacích metód a postupov – diagnostika celiakie, systémových autoimunitných ochorení, antifosfolipidového syndrómu, protilátok proti reprodukčným orgánom, základná imunofenotypizácia lymfocytov, cytokínový profil a iné. Vyšetrujú sa z krvného séra, plnej krvi alebo ejakulátu. Výber konkrétnych testov zostáva na voľbe lekára, v závislosti od potrieb páru. Na základe laboratórnych výsledkov naordinuje lekár imunológ prípadnú liečbu. Treba počítať s tým, že liečba môže byť dlhodobá, preto by sa vyšetrenie nemalo odkladať do vyššieho veku, prípadne by sa nemalo plánovať tesne pred plánovanými IVF zákrokmi.

Moderná slovenská laboratórna diagnostika prináša nové vyšetrenia

Slovenské laboratóriá majú k dispozícii tie najnovšie technológie a know-how.

Vďaka tomu môžu realizovať aj unikátne vyšetrenia, ktoré nielenže kopírujú svetovú úroveň, ale ju v špecifických prípadoch prekonávajú. Slovenská laboratórna diagnostika sa môže pochváliť aj týmito jedinečnými vyšetreniami:

TRISOMY test

Neinvazívne prenatálne vyšetrenie chromozómových porúch plodu z krvi matky

V krvi matky koluje už v ranom štádiu tehotenstva DNA plodu. Pomocou genetického vyšetrenia v laboratóriách je možné túto DNA izolovať, analyzovať a identifikovať prípadný výskyt trizómie chromozómov plodu 21, 18 a 13 neinvazívnym, bezpečným a bezbolestným spôsobom. TRISOMY test sa vyšetruje už v 11. týždni tehotenstva a výsledok stanoví spravidla do 5 pracovných dní. Rozšírený variant, tzv. TRISOMY test +, vyšetruje aj poruchy pohlavných chromozómov a vybraných mikrodelécií, pri ktorých chýba časť niektorého chromozómu. Oba testy v prípade záujmu podajú informáciu aj o pohlaví plodu.

Na vyšetrenie postačuje 10 ml krvi, ktorú v ambulancii odoberie zdravotná sestra. Vzorka putuje do laboratória, ktoré zabezpečí jej analýzu a vyhodnotenie výsledkov. Tie následne tehotnej žene interpretuje ošetrujúci gynekológ alebo genetik, ktorý vyšetrenie indikoval. TRISOMY test nie je hradený z verejného zdravotného poistenia, poskytuje sa na žiadosť tehotnej ženy (so súhlasom lekára). Je dostupný v gynekologických a genetických ambulanciách na celom Slovensku alebo si ho môžete objednať online na www.laboratornadiagnostika.sk.

TRISOMY test je výsledkom slovenskej vedy a výskumu – za jeho vznikom stoja mladí molekulárni biológovia Tomáš Szemes a Gabriel Minárik. Po roku fungovania v slovenských podmienkach testy postupne zaviedli do praxe v spolupráci s Medirexom aj laboratóriá v Česku, Maďarsku, Chorvátsku, Rusku, Indii, Bulharsku, Macedónsku a Gruzínsku. Viac informácií o vyšetrení je dostupných na www.trisomytest.sk.

BabyGen

Genetický test z krvi tehotnej ženy, ktorý umožňuje určiť pohlavie plodu už od 10. týždňa gravidity

O pohlaví človeka rozhodujú tzv. pohlavné chromozómy – X a Y. Ak je v bunke prítomná dvojica chromozómov XX, ide o ženské pohlavie, v prípade jedinca mužského pohlavia nachádzame dvojicu XY. Pohlavie dieťaťa sa dá spoľahlivo určiť už v skorých štádiách tehotenstva, v 10. týždni, vďaka voľne cirkulujúcej DNA plodu, ktorá koluje v krvi matky. V odobranej vzorke krvi sa následne sleduje prítomnosť chromozómu Y. Ak sa vo vzorke nachádza, ide o chlapčeka. Ak nie, mamička sa môže tešiť na dievčatko.

Práve kvôli identifikácii prítomnosti Y chromozómu je dôležité, aby s odobratou krvou pri odbere manipulovala výhradne žena, napríklad zdravotná sestra, aby sa vzorka nekontaminovala iným, plodu nevlastným mužským chromozómom Y. Vzorka putuje následne do laboratória, ktoré zabezpečí jej analýzu a vyhodnotenie výsledkov. Tie sú známe do piatich pracovných dní, no najskôr po ukončenom 1. trimestri tehotenstva (podľa usmernenia etickej komisie rezortu zdravotníctva nemôže laboratórium poskytnúť informáciu o pohlaví plodu pred ukončeným 12. týždňom tehotenstva). Vyšetrenie nie je hradené z verejného zdravotného poistenia. Robí sa na žiadosť budúcej mamičky a stojí 84 €. Výsledok testu interpretuje buď ošetrujúci lekár, ktorý ho indikoval, alebo ho posiela priamo tehotnej žene aj laboratórium ako zaheslovaný súbor prostredníctvom e-mailu. Viac informácií nájdete na www.babygen.sk.

Labáky šetria peniaze

heart

Prevencia je šetrnejšia ako liečba

Cieľom akejkoľvek prevencie je zabrániť vzniku či rozvoju ochorenia. Čím skôr je ochorenie po jeho vzniku zachytené, tým menšia je pravdepodobnosť, že spôsobí závažné poškodenia zdravia pacienta, a tým lacnejšia je zároveň nasadená liečba. Moderná laboratórna diagnostika dnes dokáže zachytiť mnohé ochorenia v ich ranom štádiu či dokonca predpovedať ich vznik, či predispozíciu na ne.

person

Personalizovaná medicína

Moderná laboratórna diagnostika dnes dokáže zistiť nielen to, o aké ochorenie ide, ale tiež to, ktorá liečba bude pre daného pacienta vhodná a naozaj účinná. Tento trend súvisí nielen s postupným zavádzaním nových, výkonnejších a citlivejších metód a testov, ktoré dokážu pomôcť stanoviť rýchlo a vysoko senzitívne diagnózu, ale aj s prudkým nárastom poznatkov, ktoré pramenia z rozmachu využívania nových laboratórnych metód vo všetkých odvetviach laboratórnej medicíny. Samostatnou kapitolou je vstup informačných technológií do procesov spojených so získaním, databázovaním, zosieťovaním a následným využívaním nových vedeckých a klinických informácií, čo umožňuje nový rozmer ich využívania s rýchlym prenosom týchto poznatkov do klinickej praxe. Vďaka tomu je možné v súčasnosti u mnohých pacientov v prípade potreby rýchlo určiť nielen diagnózu, ale aj jej molekulárnu príčinu, ktorá môže byť u dvoch pacientov s rovnakou diagnózou rôzna. Tieto poznatky môžu mať významný vplyv na voľbu najvhodnejšieho lieku a prípadne ovplyvniť jeho optimálne dávkovanie pre konkrétneho pacienta. Zároveň sa v súčasnosti začínajú v diagnostike a prognostike viacerých závažných ochorení využívať nové metódy analýzy vzoriek získaných tzv. neinvazívnou cestou. Príkladom sú nádorové ochorenia a narastajúce možnosti analýzy krvi, resp. plazmy pacientov pri monitoringu účinnosti terapie a skoršej identifikácii nežiaducej progresie ochorenia.

efektivita

Efektivita

Vďaka svojej veľkosti sú laboratórne siete schopné naplno využiť kapacitu technológií a umožniť tak rýchlu a zároveň finančne efektívnu analýzu biologického materiálu. V tých najväčších laboratórnych komplexoch sú navyše pod jednou strechou sústredené všetky medicínske odbornosti, čo môže byť veľkým benefitom pre pacienta. Tá istá vzorka môže byť vďaka tomu vyšetrená na rôzne parametre bez toho, aby pacient musel podstupovať opakovaný odber u svojho lekára. Medicínske odbory v laboratóriách sa dnes totiž nielen navzájom dopĺňajú, ale sa aj prelínajú a úzko spolupracujú pri konečnom stanovení diagnózy a nastavení liečby pre pacienta (napríklad histológia a genetika, hematológia a genetika a pod.).

clock

Rýchlosť

Automatizácia laboratórnej diagnostiky umožnila aj rozvoj digitalizácie v laboratóriách. Postupnými krokmi boli zavedené elektronické žiadanky, ktoré podstatne zrýchlili proces identifikácie vzoriek pacienta priamo v laboratóriu. Elektronické prepojenie informačných systémov nemocníc s laboratóriom či ambulantných lekárov a laboratórií navyše eliminuje chybovosť v diagnostickom procese a podstatne skracuje čas stanovenia výsledku vyšetrení.

Novinky

Všetky novinky