"
Návrat na prípadové štúdie

Úspešná liečba chronickej stafylokokovej pyodermie autovakcínou

Symptómy: Červené pupence a kožné hnisavé vriedky na koži, z ktorých postupne vznikajú bolestivé podkožné uzly.

Klinický nález: Príznaky folikulitídy na obidvoch predkoleniach 17 ročnej pacientky sa objavili po použití epilačného strojčeka.

Laboratórna diagnostika: Vykonaná bola kultivácia steru z ložiska s nálezom stafylokoka. Pacientka bola liečená empiricky doxycyklínom. Pre neúčinnosť liečby bola opakovaná diagnostika z nové steru z ložiska s nálezom patogénnej baktérie Staphylococcus aureus.

Diagnóza: Keďže nastalo iba mierne zlepšenie kožného nálezu s pretrvávaním tvorby nových ložísk, ošetrujúca lekárka sa rozhodla pre liečbu autovakcínou, ktorú pripravilo laboratórium v spolupráci s lekárňou. Princípom prípravy je namnoženie čistej kultúry bakteriálneho kmeňa kultiváciou na povrchu celofánu, následné získanie bakteriálnej suspenzie oplachom povrchu celofánu sterilným fyziologickým roztokom. Inaktiváciou suspenzie 3,6 % roztokom formaldehydu sa získava mikrobiálny antigénny komplex (MAK), ktorý po kontrole sterility slúži ako základná surovina na prípravu autovakcíny.

Záver: Liečba chronických a recidivujúcich infekcií autovakcínami je historický spôsob imunomodulačnej terapie, bola často využívaná v časoch, keď ešte neboli antibiotiká. Aj dnes sa napriek in vitro citlivosti predpokladaného pôvodcu infekcie nie vždy podarí vyliečiť infekciu pacienta dostupnými možnosťami antimikrobiálnej terapie. Liečba autovakcínami ako možnosť prichádza do úvahy u pacientov, u ktorých opakované kultivácie preukázali súvislosť ich stavu s prítomnosťou vykultivovaného patogénu alebo podmieneného patogénu a antimikrobiálna liečba a aj komerčné možnosti imunomodulačnej liečby sa ukázali ako neúčinné. Liečbu musí odporúčať odborný lekár na základe zhodnotenia celkového zdravotného stavu a predchádzajúcej liečby. Liečba nie je vhodná v prípade ťažkej imunitnej nedostatočnosti a  pre ľudí s autoimunitnými chorobami.

Novinky

Všetky novinky