Otrava krvi (sepsa)

Sepsa, alebo ľudovo povedané otrava krvi, predstavuje život ohrozujúci stav. Prítomnosť infekcie v tele vedie k rozvoju mohutnej až premrštenej reakcie imunitného systému, ktorá sa môže vymknúť spod kontroly. Môže viesť k zhoršeniu funkcie životne dôležitých orgánov až k ich zlyhaniu. Pre prežitie pacienta je rozhodujúca rýchla a správna terapia. Sepsa je často spojená s prítomnosťou baktérií v krvi. Ich dôkaz je zásadný pre potvrdenie infekcie a určenie pôvodcu. Automatizované systémy okamžite upozornia na rast baktérií vo vzorke krvi.

Mikroskopické vyšetrenie z takýchto pozitívnych vzoriek poskytne lekárovi informáciu o prítomnosti baktérií a tiež bližšiu informáciu o tom, do akej skupiny patria. Po presnom určení druhu baktérií a citlivosti môže lekár liečbu korigovať.

Typ diagnostiky:

hemokultivácia

Vzorka:

krv odobratá do hemokultivačnej nádobky

Ako to funguje:

Hemokultivačná nádobka sa vloží do automatu, v ktorom sú dobré podmienky na množenie baktérií. Prístroj pravidelne meria koncentráciu CO2 v nádobkách. Ak sú v nádobke prítomné baktérie, začnú sa množiť a automat zaznamená nárast CO2. Vtedy dá upozornenie a označí konkrétnu nádobku. Takáto nádobka sa v laboratóriu urgentne mikroskopicky vyšetrí a diagnostika pokračuje presným stanovením druhu baktérie a citlivosti na antibiotiká. Laboratórny diagnostik poskytuje ihneď informáciu ošetrujúcemu lekárovi.

Novinky

Všetky novinky