Zobraziť všetky novinky

Centralizácia laboratórií pomáha držať ceny za vyšetrenia nízko, no v najvyššej kvalite. Šetria sa tým financie štátu aj pacientov.

Najväčšie medicínske laboratóriá na Slovensku Medirex patria v súčasnosti medzi svetovú špičku. Najmodernejším vybavením a systémom vyšetrení dokážu odhaliť mnohé závažné ochorenia včas a s vysokou presnosťou. Napriek tomu sa ceny za vyšetrenia laboratóriám darí držať primerane k slovenským pomerom. Jedným zo spôsobov, ako je možné šetriť verejné zdroje aj financie pacientov, je kvantita vyšetrení, ktoré laboratóriá realizujú. Vďaka centralizácii laboratórií majú laboratóriá možnosť urobiť viac vyšetrení naraz, čo sa v konečnom dôsledku odzrkadľuje nielen na cene, ale aj na rýchlosti dodania výsledkov. Druhým spôsobom, ako centralizácia laboratórií šetrí verejné zdroje, je prevencia, ktorá je lacnejšia pre štát aj samotného pacienta. Najmodernejšie technológie, ktoré laboratóriá využívajú, dokážu včas zachytiť podozrivé nálezy, čím sa znižuje náklad na liečbu. Napriek tomu je systém vyšetrení, ktorý v súčasnosti funguje na bodovom hodnotení výkonov, zastaralý a jeho zmena by prispela k zlepšeniu situácie v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Pôvodný článok nájdete na Etrend.sk.

Novinky

Všetky novinky