Zobraziť všetky novinky

V záujme zvýšenia kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa súčasťou centrálneho komplexu laboratórií MEDIREX GROUP v Bratislave stala nová technologicky najmodernejšia automatická linka, ktorá je raritou nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Do unikátnej technológie, ktorá je jedinou v rámci strednej a východnej Európy, investovala spoločnosť MEDIREX dva milióny eur. Inštalácia novej laboratórnej linky Aptio, ktorá sa začala vlani v novembri za plnej prevádzky laboratória, umožní zrýchliť a skvalitniť analýzu vzoriek, ktoré sa denne rátajú v desiatkach tisícoch a ich počet stále narastá. Nová linka zároveň umožňuje významným spôsobom skrátiť čas od príchodu vzorky do laboratória do vydania konečného výsledku objednávateľovi.

Jedným z hlavných dôvodov výmeny pôvodnej linky LabCell za novú linku Aptio je dynamicky rastúci počet vzoriek biologického materiálu prichádzajúci denne do centrálneho laboratória. „Zároveň nový druh automatizácie laboratória nám umožnil spojiť do jedného celku viacero diagnostických odborov, ako napríklad biochémiu, hematológiu, vyšetrenia koagulácie, sérologickú časť mikrobiologickej diagnostiky, časť imunologickej diagnostiky a ďalšie.  Takpovediac, z jednej skúmavky vieme vyšetriť pacientovi veľmi širokú škálu testov. Okrem toho skúmavka s biologickým materiálom pacienta zostáva automaticky skladovaná v chladiacich boxoch priamo pripojených na linku, čo nám umožňuje realizáciu aj dodatočných vyšetrení v prípade potreby bez toho, aby pacient chodil na opakovaný odber,“ dáva do pozornosti jeden z benefitov novej linky riaditeľ laboratórnej divízie MEDIREX GROUP Ing. Jozef Gavlas, MSc.

Ďalším dôvodom výmeny bola potreba zabezpečenia vyššieho stupňa automatizácie pre činnosti, ktoré sa v predchádzajúcom období realizovali manuálne. Nová linka umožnila rozšírenie spektra vyšetrovaných parametrov pripojením analyzátorov rôznych dodávateľov a integráciu vyšetrení biochemických, imunochemických, sérologických, hematologických, koagulačných a imunologických parametrov do jedného analytického celku. Dodávateľom novej linky je spoločnosť Siemens Healthineers.

Na inštalácii a implementácii novej linky pracoval medzinárodný tím 21 odborníkov viac ako štyri mesiace. Z technického hľadiska je skutočným unikátom, keďže integruje 24 analyzátorov, pričom prepája analyzátory našej značky Siemens Healthineers s analyzátormi iných dodávateľov. Znižuje potrebu manuálnej práce laboratórneho personálu v predanalytickej a postanalytickej fáze, čo významnou mierou zvyšuje štandardizáciu jednotlivých laboratórnych procesov,“ vysvetľuje Ing. Peter Znášik, PhD., vedúci divízie laboratórna diagnostika Siemens Healthineers.

Aké zlepšenia prináša nová automatizovaná linka Aptio?

 • Skracuje sa čas od príchodu vzorky do laboratória do vydania konečného výsledku objednávateľovi.
 • Z jedinej skúmavky vyšetríme oveľa viac parametrov naprieč celým portfóliom laboratórnej diagnostiky.
 • V prípade potreby linka vie automaticky vytvoriť vzorku séra pre potreby manuálnych vyšetrovacích metód, ktoré sa môžu realizovať paralelne.
 • Nahrádza manuálne úkony, ktoré môžu byť potenciálnym zdrojom diagnostických chýb.
 • Minimalizuje manuálnu manipuláciu so vzorkami, čím znižuje potenciálne riziko pre zdravotníckych pracovníkov laboratória:
  • automatická centrifugácia vzoriek,
  • automatické odzátkovanie vzoriek a automatické uzatvorenie vzoriek pred ich uskladnením v chladiacich boxoch,
  • automatická distribúcia vzoriek k jednotlivým analyzátorom pomocou dopravníka,
  • automatické uskladnenie vzoriek a ich likvidácia bez manuálneho zásahu s kapacitou až 15 000 vzoriek v jednom boxe (disponujeme 3 boxmi).
  • V prípade potreby opakovania testovania alebo doplnenia ďalšieho testovaného parametra je vzorka automaticky dopravená z chladiaceho modulu na pásový dopravník, odstránená ochranná fólia zo skúmavky a vzorka je dopravená do vybraného analyzátora na požadované testovanie.
  • Poskytuje vysoký stupeň automatizácie predanalytických, analytických a postanalytických činností v laboratóriu, čo znižuje potrebu manuálnej práce laboratórneho personálu, zvyšuje štandardizáciu jednotlivých laboratórnych procesov a znižuje chybovosť v prevádzke laboratória.

Technické zaujímavosti novej automatizácie:

 • Dĺžka dopravníkového pásu linky Aptio je 65 m oproti 19 m pôvodnej linky LabCell.
 • Napriek niekoľkonásobnej veľkosti linky v porovnaní s pôvodnou linkou ostáva hladina hluku v laboratóriu na nižšej úrovni (vďaka unikátnym pneumatickým mechanizmom).
 • Nezanedbateľnou výhodou nového riešenia je, že v prípade potreby sa môže linka prestavovať a predlžovať, čo umožní navýšenie kapacity spracovaných vzoriek.
 • Je možné pripájať analyzátory rôznych výrobcov.
 • V prípade potreby je možné novou automatickou linkou presúvať vzorky aj medzi poschodiami budovy.

MEDIREX GROUP disponuje technologicky najmodernejšími laboratóriami, ktoré patria k špičke v  Európe. MEDIREX GROUP do technológií a zariadení investoval od svojho vzniku nemalé finančné prostriedky, ktoré sa počítajú rádovo v desiatkach miliónov eur.

MEDIREX GROUP zamestnáva viac ako 1 200 ľudí a je najväčšou sieťou diagnostických laboratórií na Slovensku. Na Slovensku realizuje zdravotné výkony najmä pre súkromný, ale i štátny sektor (cca 15 % výkonov).

Veľký neustále rastúci podiel na výnosoch MEDIREX GROUP tvoria výkony realizované pre zahraničných partnerov. MEDIREX GROUP spolupracuje napríklad s laboratóriami v Nemecku, Česku, Maďarsku, Rusku, Chorvátsku, Slovinsku, Indii či Jordánsku, pre ktoré zabezpečuje špeciálnu diagnostiku najmä v odbore lekárska genetika. Ako príklad môžeme uviesť kontrakty so zahraničnými laboratóriami, v rámci ktorých sa MEDIREX stal významným poskytovateľom neinvazívneho prenatálneho testu na skríning trizómií plodu z krvi tehotnej ženy (najmä Downov syndróm) pre viac ako polovicu krajín Európy.

Laboratóriá MEDIREX GROUP (Medirex, Medicyt) sú najväčším poskytovateľom laboratórnej diagnostiky na Slovensku. Zabezpečujú komplexnú laboratórnu diagnostiku v odboroch klinická biochémia, hematológia, imunológia, lekárska genetika, cytológia, histológia, bakteriológia, mykológia, parazitológia, virológia, sérológia, molekulárna biológia a mikrobiológia životného prostredia.

Základným poslaním laboratórií MEDIREX GROUP je poskytovať každému pacientovi prvotriednu zdravotnú starostlivosť s rýchlym ohlasom.

 

https://www.ta3.com/clanok/1128462/nova-linka-laboratoria-zanalyzuje-desattisice-vzoriek-denne.html

 

Novinky

Všetky novinky